• Tư Vấn Luật Đất Đai Thủ Tục Hành Chính Nhà Đất
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Tư vấn thủ tục mua bán, tặng cho, thuê, nhà đất
  Hồ sơ, thuế và lệ phí phải thực hiện khi thực hiện các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất
  Tư vấn thủ tục góp vốn quyền sử dụng đất
  Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán đất
  Tư vấn thủ tục tách thửa khi chuyển quyền sử dụng đất
  Tư vấn thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến từng loại giao dịch nhà đất cụ thể để đảm bảo cho khách hàng giao kết hợp đồng một cách có lợi nhất nhưng đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý về sau;

  Luật online 24/7 posted an update 5 months ago

  Tư Vấn Luật Đất Đai Thủ Tục Hành Chính Nhà Đất
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Tư vấn thủ tục mua bán, tặng cho, thuê, nhà đất
  Hồ sơ, thuế và lệ phí phải thực hiện khi thực hiện các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất
  Tư vấn thủ tục góp vốn quyền sử dụng đất
  Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán đất
  Tư vấn thủ tục tách thửa khi chuyển quyền sử dụng đất
  Tư vấn thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến từng loại giao dịch nhà đất cụ thể để đảm bảo cho khách hàng giao kết hợp đồng một cách có lợi nhất nhưng đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý về sau;