• Tư Vấn Luật Đất Đai Thủ Tục Khiếu Kiện Đất Đai
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Tư vấn về việc xác định cơ quan/Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
  Tư vấn về việc xác định rõ yêu cầu khởi kiện;
  Tư vấn về nội dung, hình thức đơn khiếu kiện đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;
  Tư vấn về hồ sơ, tài liệu đính kèm cần thiết;
  Tư vấn về thủ tục giải quyết sau khi Tòa án/cơ quan có thẩm quyền thụ lý, tiếp nhận đơn;
  Tư vấn về thủ tục thu thập nguồn tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc;
  Tư vấn về việc khiếu nại, tố cáo hành vi của cơ quan/ Tòa án trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ vụ;
  Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp lời khuyên để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách trong quá trình khiếu kiện;
  Thay mặt hoặc đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục khiếu kiện tại cơ quan/Tòa án có thẩm quyền.

  Luật online 24/7 posted an update 5 months ago

  Tư Vấn Luật Đất Đai Thủ Tục Khiếu Kiện Đất Đai
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Tư vấn về việc xác định cơ quan/Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
  Tư vấn về việc xác định rõ yêu cầu khởi kiện;
  Tư vấn về nội dung, hình thức đơn khiếu kiện đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;
  Tư vấn về hồ sơ, tài liệu đính kèm cần thiết;
  Tư vấn về thủ tục giải quyết sau khi Tòa án/cơ quan có thẩm quyền thụ lý, tiếp nhận đơn;
  Tư vấn về thủ tục thu thập nguồn tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc;
  Tư vấn về việc khiếu nại, tố cáo hành vi của cơ quan/ Tòa án trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ vụ;
  Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp lời khuyên để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách trong quá trình khiếu kiện;
  Thay mặt hoặc đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục khiếu kiện tại cơ quan/Tòa án có thẩm quyền.