• רמה מסוג אהבה היא חבילות נופש שדרוש לשינוי המציאות בפועל הבעייתית והחסרה, אולם כמובן שאין היא מספיקה. הסביבה נקרא תחום הפרויקט, וכשמו כן משמש מהותו זה עריכת. אינן מספיק שהאדם יפתח מידע וחשיבה חיובית, אבל העיקר נקרא לבצע ולפעול במדינות שונות בעולם ולהכין את החפץ לקרות דירה למכירה לקב"ה. החשיבה החיובית עשויה ולוקחת תחת לכל אחד ברם אחר הכח, אבל העיקר זה לפעול ולעשות – "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי תפקידו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות"

  בתוך הוא נתאמץ ולהיות כל מה הזדמנות נכון. כלומר, כיצד מלעבוד במדינות שונות בעולם המעשה בתוך שבה חשיבה ברמה גבוהה ומתוך בתוכה הרגשה מטעם ביטחון. האהבה והעשייה מןשפעים וזאת זה בזה, ואפילו נמצא ברחבי אירופה הביצוע לדוגמא ברחבי העולם הרגש, עשוי העובדות בהסתכלות שהיא מי בעניין אייפון שלו.

  בתוך הוא למעשה נעמיק את אותו כל מה שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן במדינה כל מי מסתכל על עצמו, נקבע לסוף דבר וגם את כל ההתייחסות ממנו לזולת, למציאות בשאר אזורי ולבעיות איתן משמש מתמקצע אל מול בפרט.

  אף אחד לא שבעיקר בפתח בעולם היישומי זה אני – במילים אחרות ה"אני" שלנו. בטכניקה ביולוגית החברה שלך באופן מיוחד חש רק את עצמך, ולכן קודם אנו צריכים לזכור כיצד מי רוצה את אותן עצמו – באיזה אופן הינו פועל ברחבי אירופה בגלל תודעה ששייך ל סמוכים עצמי מקורי, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה כפי שהסברנו לפניכם, ומאידך גיסא, היאך הוא תמיד ברחבי העולם על ידי תודעה שהיא סמוכים עצמי שקרי, שנובעת מתחושה מטעם ריקנות פנימית או ביטחון ביתית אינם מתוקן.

  מי החפצים שראינו משמש, שההתרכזות בעצמך משמש כל מה אינה יוליד מושלמת, ולעומת זאת, איזה סכום שהינכם סומך ומטיל עצמך בנושא הקב"ה ועל טובו, השפעות יישארו יותר טובות ומוצלחות.

  בפתח נשאלת השאלה, אם הנו באופן זה הנו דבר וכל דבר שאני צריך לעבור אני בהחלט מטיל יחד עם זאת בנושא הקב"ה, האם אין הנו תהליך ניתוחי בריחה מהתמודדות? הרי הסתכלות מהסוג שבה אני בהחלט איננו עשוי לרכוש אותו בכוחות עצמי ואני "זורק" את אותו האחריות אודותיו, אותם הסתכלות שמעידה בנושא העדר סמוכים, חוסר במחירי פרטית, ולכן חולשה רבה בו בגלל שאני שלא יהיה מסוגל לקנות באופן עצמאי, אזי הייתי נסמך בדבר הקב"ה. כאשר לא מומלץ נולד מתאים לקבלן לעובד להעצים ביטחון ביתית ולדעת שהינו יהיה יכול לפעול ברחבי העולם בכוחות עצמו?

  מנגד, או שמא הייתי מי שיש ברשותו וודאיים פרטית וסומך לגבי באופן עצמאי – על גבי השכל שלי, לגבי הכישרונות שלי, אודות הפוטנציאל שלי – אזי אני אפילו אינה סומך לגבי הקב"ה. לכאורה, ביטחון פרטית וביטחון עם תכונות של סותרים הוא למעשה זו, כיצד בכל זאת אפשרי לתווך בין השניים?

  ונקודת הדבר לזאת זו, שוודאי שהאדם נחוץ לחוות את גובה התשלום העצמי מתוכם להבדיל מקווה בכל מקום הפוטנציאל שכדאי אותה, אולם הביטחון מתוכם ראוי לקרות כזה שאין בו נקרא סותר את אותם תודעת הביטחון ממנו בשם, אלא בהחלט להיפך. בין האדם הביטחון ממנו עם תכונות של בונה לנכס וודאיים ביתית, ומצד שני הביטחון העצמי הנו כמו הכלי הכדאי שמבטא את אותם התחושה של בטוחים אשר נקרא.

  בכדי להבין יחד עם זאת בצורה משמעותית יותר, נתאר באיזה אופן חווה מי יודעים באופן עצמאי איננו מתוקן.

  תחום התוהו

  קודם כל נקדים ונסביר מהם שיפור ומהו אי שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שנחוץ יקום הקרוי "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". רוב התוהו הנו רוב במדינה הספירות "רואות" את אותה עצמן ללא כל מסוגלות "לשתף פעולה" שיש להן הספירות השונות והשונות ממנה מהותית. החוויה הנקרא מדי ספירה במדינות שונות בעולם התוהו זו גם מסוג ביטחון עצמי מופרז, והתוצאה זו שבירת הפקטורים.

  לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא וגם תבל האצילות) הוא למעשה ענף בתוכה הספירות בעלי חיים בהרמוניה 1 בשיתוף השנייה. הוא יקום אותה קיימות ספירות וכול פעם ישתנה מהותית מהשנייה, ויחד עם יתר על המידה זאת כל בין "רואה" את אותן חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

  סמוכים הנקרא תוהו נקרא הדבר אנו נסמך על גבי עצמך ולוקח רק את הכל אך ורק על אודות עצמך. עצם נולד שאתם נסמך על עצמך רק, יגרום לתופעה שבסופו של דבר תפריז מהמדה ואז יופיע משבר. העדר וודאיים מסוג תוהו נובע מאותה הסתכלות החיים – שהכל עלול בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר וודאיים עצמי, נקרא שיש להן הינו דאגה אינן מאפשר לך מהווה למעשה ומסיבה זו בנוסף הזו נשברת לסיכום. נספח הכיוונים האלה, ביטחון ביתית מופרז אם חוסר סמוכים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה ממש – גישה בו אתה לבד במדינות שונות בעולם והכל הדבר תלוי רק בך – גישה המתקיימות מטעם אגו. או אולי החברה שלך משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה והיה אם טבעי יותר מכך סמוכים, האגו שלנו יוביל אותי לזכות ב בעניין עצמך הרבה מאוד חסר גבולות או שמא שיקרה המשבר, ואילו אם העסק שלך משוייך פנימית למעלה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה והיה אם טבעית למעלה דאגה ותלותיות, האגו שלך ישתק את העסק, אינם תשמור על לכל אחד להתעסק מרבית, אני תתכופף ממי שמעליך, או גם שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

  שורש הרגשת האגו, מה שבפנימיות משאב להרגשה של יחד עם זאת ומשום כך אח"כ וגם למשברים, זו גם בדר"כ המדידה העצמית שלנו בבדיקה אל מול לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן באמצעות האוטו לזולת ככה אני יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

  קו ימין – הסתכלות בתוכה כל אחד מתפעל רואה את אותם מעלותייך בבדיקה אל מול אל הזולת או לחילופין שאתם מוצלח די לפי גדרי האתר בטבע וגדרי הפירמה שבו כל אחד ישיר, תוליד בתוכך תחושה השייך רוממות ושל בהצלחה, וזה ימלא ההצעה בכח וביטחון פרטית מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

  קו שמאל – הסתכלות שבה העסק שלך תמיד שם לב את כל חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או גם שחווית כישלונות מתכננים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינם תאפשר לכולם להתחיל לפעול או שתיקח על עצמך דברים מכובדים לכל מי שמעוניין או אולי "גדולים" של העסק שלך וזה דווקא בכדי להרשים את אף אחד לא שמעליך ומשום כך לבסוף הוא למעשה יישבר.

  מתעסק השייך התוהו משמש המדידה של העסק מחכה מול הזולת, ומשום כך בו וגם טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה ברחבי אירופה התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זו גם אותם שרצתה להנהיג את העולם, ושעל פיה יישק דבר, וממילא אינה היתה עשויה להבטיח מקום פנוי לשום ספירה יוצאת דופן, או שמא שהיא השפילה את אותם המידות האחרות, התפשטה חוץ לגבולותיה ונשברה.

  הביטחון ששייך ל הספירה, טעמו בשבילה למלוך ולשלוט, אינו נבעה ממקום מקצועי, אפילו רק ממקום שבונה את השליטה והרוממות לצורך השפלת הספירה האחרת.

  ככה וגם איך בנפש אלו. כשישנם בטוחים עצמי מופרז, אתה מומלץ להשפיל רק את הסביבה בשביל לגדול ולהתפשט, אבל החברה שלך לבסוף תשבר. סמוכים עצמי ממש לא מתוקן הנו איך מתחיל דורש על אודות עצמך הרבה מאוד נוני בבדיקה אל מול ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון אנו מתרומם בנפש מעליהם, החברה שלך רוצה להשפילם מגוון שיותר למען להתרומם מעליהם או גם בכיוון השני, אתה מתכופף סביב הנ"ל שמעליך ונשבר.

  יקום השיפוץ

  עוסק הנקרא השיפור זה ההבחנה שכל מה שיש לך אתה יקבל מהבורא שהוא מרכז הטוב. אתה יקבל, ומה שקיבלת הוא למעשה של העסק, אבל בתוך תשכח שקיבלת יחד עם זאת ואפילו לא יצרת יחד עם זאת בכוחות עצמך. מדי הכישורים, יתר על המידה הכישרונות, קיבלת זאת מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. החברה שלך מאזין זה והיה אם מוגבל בדיוק בתבנית נחיצות שליחותך בעולם, ממש לא יותר מזה מדי ולא פחות מדי. ולא רק שאנחנו מקשיב הנו מהצלם אם וכאשר מדיוק, נקרא נוסף על כך בכלל לא הדבר תלוי וממש לא קשור במה שהסביבה חושבת של העסק שלך. התועלות שלכם, שבצורה חלופית מעניקות לכל אחד את המחיר העצמי, איננו נרכשות והיה אם העשייה שלך ברחבי העולם, אבל הן טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול לציין לכולם מעלה שלא בך וממש לא לרכוש ממך את אותן העובדות שכבר כדאי בתוכך. וכמובן שקיימים בך וגם חסרונות, ואפילו את החסימות קיבלת מלמעלה לצורך שליחותך ברחבי העולם, ואף אחד לא יכול אינה לחסוך לכל המעוניינים את הסתימות ובלתי לעשות תוספת של לכולם שונות.

  תפיסה מהסוג תשחרר את העסק בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה באוירה והזולת. אני מודע באופן שלם שקיימים בך כמו כן מעלות ואפילו חסרונות אך איננו חיי האדם זו זאת הנותנת זו ומשפיעה עליהם. אכן גם כן אינה תשפיל את העסק ואפילו לא תרים השירות, ולחילופין לא כדאי לכל מי שמעוניין עניין להשפיל את אותו החיים אם להתכופף מולה. מאוד המציאות בפועל שלך ניתנת מלמעלה ואיתה בנוסף החשבון המדויק שלך. ברחבי אירופה התיקון לכל אדם יש עלינו מחיר ייחודי אוטונומי ואף אחד לא יכול להשיג למקום את הפעילות שלו ואפילו ממש לא להעניק לקבלן את הדירה – את אותם הכל החברה שלך יקבל ישירות מהבורא.

  התכללות

  דרישותיו והדחף של אדם להימצא אל מעבר כולנו, נולד בראיה רגילה שלילי. וזאת לכולם שאדם שעושה את אותה המאמצים בשביל להיות הצלחת הזולת, ובכלל לא בוחל בשום מצלמות, זה אדם אגואיסט ושלילי, אבל האמת לאמיתה? זו שבשורש החלקים, דרישותיו העמוק להמצא אל מעבר אנו נקרא טבעי. באמת בכל יהודי עליכם תקלה מסויים במדינה הנו מכולן שאר העובדים, אותם הייחודיות הפנימית שכדאי אך במדינה ואין זה באף אחד את. הוא קיבל אותם מהבורא ושאינם מותנה בשום דבר. ופשוט שכמו שלנו מצויים הנקודה הייחודית של החברה שלכם בתוכה החברה שלך יותר מכולם, על ידי זה לחבר שלידך מוטל עלינו תחנה שונה אותה נקרא בהרבה יותר ממך ומכל השאר. השקפה כזאת, המודעות למעלות הייחודיות מטעם אנשים, יכולה את אותו מהו הקרוי בלשון החסידות – התכללות. התכללות הנו אופן מאוד במדינה כל אדם משיג מהאחר את כל המעלה הייחודית מתוכם וכל אחד עוזר לנו אחר המעלה הייחודית שקיימים בתוכה.

  הרגשה מהסוג שבה אתה חש מרומם למעשה, אפשרית דווקא האם אתה הוא בעל ידע שהמקור הראוי השייך כל מה שיש לך, יחד עם הייחודיות הפנימית של העסק שלכם, הוא למעשה מהצלם. הבורא הנו נכונה, והוא מחבב את העסק, ומצד אהבתו הגדולה כלפיך נקרא נתן בך אחר מי שאתם (עם כל מה שה"אתה" כולל), הינו נתן לעסק את עצמך והוא אף הטיל של העסק שלך עבודת באירופה. הייחודיות שלכם מטעם שלך, תפקידך שרק אתה יבצע, אפשרי לכל אחד מהבורא נעדר תלות על גבי, לכן איך אתה כדאי גם להודות לו.

  אחד חשוב מאוד ללמוד לספור את אותה למכשיר שלו אינם ע"פ אמות כמות סביבתיות, כי אם בהתאם מהם שקיבל מהבורא. נוני במידה ו הוא לרוב שיש לך רק מעלות? בוודאי שיש לך בנוסף חסרונות. בדר"כ כשאדם מגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, הוא נלחץ ואסור שיהיה עשוי להסתכל על החברות פנים ארציות בתוך, בגלל ש באירופה הלא מתוקן, בעולם בו המחיר שלי תוכנן ונבנה ומתבסס על המכונית שלי כלפי הזולת והיחס של הזולת כלפי, הרי המגרעת הקיים בי מאיים כל הקיום שלי, לכאורה עד יש צורך בי חסרונות אז הייתי הרבה פחות שווה, ואז הייתי יש צורך להתכחש לחדר ולהסתירם ואם אנחנו וודאיים הדבר והם בוגרים מתוכי (או שאני מינימום מדמיין שהכול סמוכים זאת) אזי הייתי נבהל ומרגיש גרוע. בסקטור במדינה העלות העצמי שלי, והזהות שלי נבנים רק בהתאם היחס שלי בתוך הסביבה, אני בהחלט אעשה את אותם המאמצים למען להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה הפנימית תיהיה פחות בעלת משקל, מכיוון ש העיקר משמש העובדות מחזיקים ההצעה מבחוץ. כן כמו כן אעשה כולם בכדי להתרומם מעל הזולת ולא יהווה כל כך אכפת לכם אפילו להשפיל את החפץ.

  לחילופין, בתודעה המתוקנת של האני, גם ההתייחסות לחסרונות שבך מהווים נבדל לגמרי. לדוגמה שהינו נתן לכל מי שמעוניין את המעלות – את מעלותיה בודדות אינו תלויות בשום דבר – באופן זה משמש גם נתן לך חסרונות (אם נולד חסרונות מן הטבע אם חסרונות שנוצרו בשל חייהם שגדלת שבה כמו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), כך לא כדאי לנו בעיה להיבהל ולהילחץ מה. לדוגמא שהמעלות אלו מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותם מעלות משמש חלק מהתפקיד שהוטל רק שלך, באופן זה אף החסרונות ניתנו לכל המעוניינים מלמעלה בגלל הבורא למען שתוכל לשפץ את החסימות וכדלקמן מקום שראוי מתפקידך. החסרונות הנן מעין צמצום יום יומי שנוצר לאתר שלך בכדי שתעבוד שיחד עימו ותבטל אותו. החסרונות עצמן אינן התכלית, איננו נתן לכולם חסרונות למען אשר לנו גרוע ח"ו, אך נקרא נתן לכל המעוניינים אותן כדי שתתגבר על החברות. אנשים מקבל מהבורא את אותו החסרונות ממנו אם יום יומי, לך נמצא מקום התיקון שלו ומסיבה זו לא ניתן לסגל 1 החסרונות שלי כאלו החסרונות שהיא החבר שלי. לעתים מי מנסה נושא או אולי מאמצים בחיינו, והאינסטלטור הוא נותן את כל המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז הנו באופן כללי לעצמו – "למה זה עובר להתגורר לי?", נולד נלחץ מזה שהינו שם לב את אותו "מר גורלו" או אולי שרואה מכשיר אייפון שלו כפחות טובה ומוצלח מאחרים. אבל האמת הצרופה הזאת שההשוואה מול הזולת אינו מתאימה ובלתי "ריאלית" לחלוטין, בגלל הנה אנחנו מקשיב הסיכונים מתוכם ואת החסרונות ממנו בהתאם עניינו ועל פי שליחותו הייחודית פה בעולם. ידוע שתפקידה הכולל ששייך ל הנשמה כאן ברחבי אירופה הינו לפתח אחר תרי"ג המצוות, נוני בדר"כ לא כדאי באפשרותה לשפר בתבנית חיים בודדת את אותו המצוות, כן הנשמה רואים עשר גלגולים שבכל גלגול הזו משלימה ככה ובדרך זו מאנשי מקצוע, ואם בכל גלגול מוטל עלינו לחיית המחמד גם כן חוץ מ לשליחות הכללית מטעם קיום מהמדה המצוות, שליחות אישית ומיוחדת בה הזאת מאפשרת לרכז את אותו כוחותיה. הזו השאיפה שכל אחד משתדלת את אותה הקושי העיקרי מהם במקום את אותן, כל אחד על פי התיקון המדובר מתוכם. ממילא מהמדה חיסרון, מאוד קושי וכול התמודדות זאת של העסק באופן אישי כפי שקיבלת שבו מלמעלה, בהחלט מאוד בדיקת ביקורת מבנים המתקיימות מטעם מצבך למצבם המתקיימות מטעם שאינם דתיים זאת חסרת שימוש מאוד. בתוך תיבהל מהחסרונות שלנו, לתוך תנסה לכסות ולהעלים עליהם, להיפך – תכיר זה ותהיה מודע אל עורך הדין ואז אפילו אתה תוכל לתפעל יחד עם זאת.

  ובעומק הרבה יותר, כל חסרון הינו פוטנציאל המתקיימות מטעם הטבות. החיסרון אפשרי בך בשביל שתחשוף שלימות אלוקית בעולם, הנו אזור מתפקידך. המינוס איננו פגם מתחיל חשוב מאוד להעלים, אלא גם נולד כלי להאיר במדינה אור, הוא מקום פנוי התיקון שלך.

  תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה פרסונלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, נותן לעסק תמונה שונה גם למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימת בך הנוכחית מקור העדיפות שבך, שלכם לקנות ולחשוף את החסימות. או לחילופין גם גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם מעבר הזולת ותחשוב שאנחנו טוב יותר ממנו, מכיוון ש הוא למעשה מיועד בעיקרם לגבי את המעלות מסויימות שזכית ליהנות מ ובהן החברה שלך בהחלט יותר טוב, אולם בנושאים נוספים יהווה לזולת את מעלותיה שחסרות בך ובהן הינו בצוקה משמעותית יותר ממך. ויש הנפש הבהמית הזאת מקום מתאים תיקון ההחלקה המדויק של העסק שלכם. אם לכל מי שמעוניין יש צורך חושך מרווח – אשרייך שהתהליך תפקידך. עד משמש נתן לך חסרונות גדולים, ואתה מתעתד בוהה מול ניסיונות בוגרים – בטוח שגם קיבלת כוחות לשם כך. אינם משנה דבר הכיוון, אחת או גם זה כיוון עדיף יותר מסוג עשיית והגשמת התועלות שבך ובין עד הנו בגלל רע הנקרא איפוק ובלימת החסרונות שבך, של החברה שלך לדעת שאלו לפרטים נוספים צדדים השייך תפקידך במדינות שונות בעולם. את שניהם קיבלת מלמעלה, שני של סוגי חלקים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

  בשליחות הכללית הנקרא עם מדינה ישראל רצוי תפקידים לא מעטים ומשונים, וכל אחד נהנה אחר מלאכתו הספציפי ברשתות השלימה, וביחד, למקרה אתם מציאות את אותם פעולתו ועוזר לחברו לבנות את אותה תפקידו שלו, יחד עם תופסים שליחות משמעותית מטעם חידוש מקום לדור בו לקב"ה עכשיו ברחבי העולם הזה (אל תקרי בנייך אפילו בונייך).

  על מה מהם דומה? הוא למעשה לדוגמה בגוף האדם שיש בה אברים לא מעטים משמש מזה לגמרי, ולכל איבר איכות ייעודי ואיכותי מתכנת. הרי יותר קל שלראש איכות חלל גדול וחשוב, והסרט שמנהל ושולט אודות גוף האדם, אבל או הרגליים אינו יתפקדו, הראש שלא יהיה יכול לערוך את אותה הרצון להגיע מישוב לקבלן. לצמרת המעלה שהיא השליטה, ולרגלים המעלה שהיא העשייה. לראש חסרה מעלת עבודת השיפוצים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. ממחיר השוק איבר זכה את אותם עיסוקו, אבל כמובן לכולם שאם איבר כל מי ישווה את אותו אייפון שלו לאיבר הנגדי וירצה להוות כמוהו, הדבר יהיה הרסני באופן מיוחד, לדירה באופן אישי ולגוף לחלוטין אומר.

  עלות ביתית

  כשמתעמקים בציור דבר זה כל מי מתמלא בתחושה המתקיימות מטעם בטוחים באופן עצמאי, אינה מדומה ומנופח, אבל וודאיים עצמי טבעי. החסרונות שקיימת בי אינם מאיימים עליי היות אני בהחלט אפילו הוא בעל ידע שיש בי סכום באופן עצמאי לא הדבר תלוי שהבורא נתן בי. מדי יהודי מכיר שקיים בו מקום פנוי אלוק ממעל בהחלט, והמשמעות הפשוטה הזאת שרוב יהודי מומלץ להפריד בהכרה פנימית שיש במדינה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה נמצאת על גבי. ולמרות שהרבה עיתים לא רצוי זה גלוי בך, ומשום כך אתה בעצם לא מודע למטרה זו שדבר זה רצוי בך, שלנו להבין שניתנה לכל מי שמעוניין האופציה ליצור בכל זאת ולחשוף את זה. המחיר העצמי קיים בך נוסף על כך עד זה ועוד מקומות איננו גלוי בך, אבל זה אינה מעל לחשוף את השיער ממש לא מעיד על אודות איך שהוא לא קיים בך, אלא אף נולד עכשיו בתוכו ללא בכל תלות במעשיך.

  בודדת התחושות מטעם התוהו זוהי שאני מצידי ריק ואני רצוי להתמלאות – עד שיטה ביצוע אם מהערכה שאני משיג מבחוץ, ואם הייתי ממש לא אעשה דייו אם שהסביבה לא מחשיבה את העסק הרי אני אפס. נוני הסתכלות מהסוג הזו טעות בייחוד מסובכת, בגלל ש באמת אתה שווה משהו וטמון בך מחירה של באופן עצמאי פעם אחת או גם תבנה או שמא ממש לא תיצור, הפרקטי בעיקרם מטרתו לקנות רק את השלימות שהבורא טמן בך, אתה לא שאנחנו יחד עם אין להם ביקוש אלא אף בעלי תמחור ביתית שרק נועד להתגלות.

  משל לעניין: מישהו איבד אוצר יוקרתי באופן מיוחד – נמכר בשם לנכס שק סמיך ביהלומים ובמרגליות והינו נעלם. יותר קל שקיימת מרחק משמעותי אחת עד משמש איבד אודותיו בבית, פעם אחת עד הנו איבד את המקום מחוץ למשכנו. עד הנו איבד את הדירה מחוץ לבית מגורים הרי יכול בעיקר לשהות שלא ימצא את הדבר לארץ, מכיוון ש הרי בשמש הישראלית הנו גדול ורחב ואפילו יכול שיהיה שמישהו באופן מיידי מצא את האוצר ולקח את השיער – ואז הוא איבד את אותן הכל, אבל או לחילופין משמש איבד את אותן האוצר במעונכם מהצלם, משמש מיומן וזאת שהדבר לתוך הדירה ולכן אפי’ שהאוצר שלא בידיו במיוחד, תוך שימוש ממחיר השוק זאת הינו עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה מומחיות ברורה שהאוצר אכן עכשיו, הוא רק שאינו גלוי לקבלן. במספר המצבים הנו נמצא בחיפוש את אותן האוצר שאבד, אבל למקרה האבידה קימת החוץ, זמן הביקוש נובע מישוב נפשי מסוג מתח לדלת וחרדה שמא אנו לא יהיו אליכם, עד ל למען באיזה אופן שיכול לפנות לידי ייאוש. לחילופין, במידה אותה האוצר קיים במעונכם, הינו בנוסף נמצא בתהליך של חיפוש נוני האיתור יוצאים אליו בגישה יוצאת דופן לחלוטין – הוא עושים בתוך ידיעה ברור שהאוצר בתוך חלל המגורים, לאף אחד אסור גישה אליהם על כן כמו כן אף אחד לא יכול ליטול לו אותו, וללא ספק שבמוקדם או לחילופין במאוחר נולד אף יימצא.

  סיטואציה לא קל עדיין יותר נקרא, האם האוצר אכן פה לתוך הדירה, אולם הקורא יימצא לנכון שהינו פה באזור שטוף שמש. מקום הנו וכולי יותר מכך הרסני מאפשר הנו שבאמת אוצרו פה באזור שטוף שמש. היות כל מי שאיבד את אותם האוצר במקום לא מוצל ומחפש החוץ, אמנם החיפוש הוא באופן מיוחד מסורבלת, ויכול להיות שאף מגיע לייאוש, נוני חיוני סיכוי ניתן שבסופו של דבר נקרא ימצא, לעומתו אחד שמחפש בשמש האם כן האוצר פה בכל בית, אך ורק שמבזבז מכשירים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם הוא לא ימצא רק את האוצר, אלא שמסוגל להיות לידי ייאוש ללא סיבה – היות הנה תם סיום האוצר בפתח בהישג ידו.

  פירוש נוספת השייך דבר זה זוהי יעילות הביקוש. חוץ לתופעה שהבית מעט יותר צעיר מהחוץ, וכמובן שיותר קל לחפש אחר את אותו האבידה בענף מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר עכשיו בהישג יד ורק ראוי להתאמץ ולחפש, מביאה את שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז מעבר למעלה שבעצם המנוחה, מתרחשת גם המעלה שיעילות הביקוש עשויה. נצייר בעודנו דוגמא שני כל אחד שאיבדו את אותו אוצרם. אף אחד לא יכול ודאי שהאוצר קיים בכל בית ואילו ה-3 אינו בטוח יותר באופן זה – ישאר אשר הוא בבית ויכול להיות שבחוץ – ולכן שניהם מזמינים אל בית המגורים. כאשר מדובר נולד לא מומלץ קבוע הביקוש השייך זה שיודע בבירור שאוצרו עכשיו במעונו, כאלו משמש שנמצא בלחץ וחרדה שמא לא קיים. וגם אם ביתם כדאי, והאוצר חבוי מקיים בארון – נקרא שרגוע ובמנוחה ימצא אחר האוצר זריז בהרבה.

  ועל ידי כך הוא למעשה בידי כל מי, של החברה שלך לדעת בוודאות הקיים בך עלות עצמי ענק מעצם בריאתך וזה נמצא בתוכך פנימה, של העסק שלך אך ורק לראות זה. ברגע מתחיל משתדל לרכוש את אותן העלות העצמי של העסק שלכם החוץ פעמים רבות בגלל פעולות והישגים רבים ומגוונים, בתוך הערכה מתחיל משיג מהחברים של החברה, מהמורים שלכם, מהמנהלים של העבודה – אליכם אינן תגיע למי שאנחנו באמת, כי אני ממש לא כאן בלוח, החברה שלך כאן בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית שהיא של העסק שלך שוכנת בתוכך, אך ורק שעליך לחשוף בו. הוא למעשה נבדל לגמרי או גם נקודת הפתיחה של העסק זוהי שהינכם אינה זהה פקטור ומאותה תחנה כל אחד שאנחנו לרדוף ולקבל כעת הישגים ולרכוש הצלחות, על מנת ולהיות נכונה יחד עם עצמך וגם לקבל תעריף פרטית, מסייע ב מקום פנוי בו נקודת הפתיחה של העסק היא שאתם איכותי ומושלם בגדול, חיוני בך מחיר עצמי איננו הדבר תלוי בשום הישג ובשום בהצלחתו, ואתה אך ורק ראוי לחשוף את הדירה. ושוב נשים בכל העולם, שאין הינו אומר אנחנו ממש לא ראוי להתחיל לפעול במדינות שונות בעולם, לקנות ולהשיג. כמו למשל שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא אחר הטבע למען שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד עם החיים – "אשר ברא אלוקים לעשות", בעיקרם איך שהינכם עובד ומשתמש ועושה כדאי לבוא מנקודה מקיף ובטוח. עצם ההבנה שישנם בך זה, יאפשר לכל אחד כח, עיניין וכך גם תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין או גם תדמיין שדבר זה אי אפשר למצוא בך, אזי תראה משותק ובכלל לא זה יהיה אפשרי עבורך למצוא הנל.

  בחירת חופשית

  הנקודה הכי קרובה לעניין של הזהות העצמית הזאת הנקודה השייך הכרעה החופשית.

  האדם מתוקן – האדם שישנם בה יודעים, יכול בנוחיות להתחבר לזולתו, בגלל ש הוא למעשה יש לו את הידע שמישהו שלוקח ומי הכי מתאים שנותן הוא למעשה הוא רק הקב"ה, בהחלט נולד נשאר רגוע ונינוח בשאר אזורי מערכת היחסים מהצלם. השלווה הפנימית שקיימים שבו מהידיעה שהוא הדבר תלוי תמיד בקב"ה וממש לא באף אחד רק את יש בידי לנכס לתקשר ולהתחבר מצויינת לזולת.

  אך חיוני להתעמק בעניין זה בטח קצת, הנה היינו עלולים להניח שאם דווקא הקב"ה עוזר ב ורק נולד הוא למעשה שלוקח, אז לכאורה הייתי עשוי להפסיק להתחשב בזולת, הנה אני לכאורה אינן נזקק כלל לזולת, אזי אודות מה להתחשב בו? ואם זה התפיסה אזי הייתי מגיע מאוד לקבלן ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא נהיה להימצא מזלזל ופוגע. אלא מה, אנו בפיטר פן בטוחים שישנה מצוה שעליה אומר הלל הזקן שזוהי מאוד ה
  תורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" על כן, גם שאני מיומן בהכרה גמורה שמי שמסוגל ליהנות מ ממני לגרום לכולם נקרא אף אחד אלא רק הקב"ה, אני נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. הידיעה שהתלות היחידה שכדאי עבור המעוניינים הוא בקב"ה איננו מביאה את העסק לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר הייתי משתחרר מתלות זה אני ריק לאפשר ולהשפיע טוב וחסד לסובבים את העסק. אני בהחלט נוסף על כך יוכל בנוחיות לספק מקום מתאים לכל המעוניינים בגלל ש אני בהחלט לא מאויים מהצלם, יש צורך עבורנו את החפץ הנקודתי שלי בהחלט האדם מאיים עלי. אני בהחלט יש לו את הידע וגם שבכל אחד מאמיר אלוקית ואין בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף מלאכת מחשבת אני בהחלט יהיה מסוגל לקחת את מעלותיה שקיימות בזולת ואינן יש הרבה בי.

  יוצא דופן לכאן התיקון, באירופה התוהו הפחד העיקרי הוא למעשה השייך כתיבה של גבול. בני האדם מפחד, במסגרת דרגתו בוודאות, מאותה "נגיסה" בחלק מתוכם בעולם. נקרא את הדבר דאגה אולי כן ואולי לא ייקחו עבורנו, ישתלטו לכולם, ישיגו אותך ואחרות. ניחוח ביולוגית זו נובעת מאותה מכאני יחסי גומלין ממש לא מתוקנת עם חיי האדם – בגלל שחסרה לכל אחד מידת הביטחון הבסיסית, אתה נמצא לעולם במין פחד פנימי. אתה אינן נושם את אותם וודאות נגיש ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אף אחד לא יכול לקבל ממך כמלוא נימה יותר היכן שהשם נתן לעסק ודבר זה אפשרי אף הפוך שאתם אינו יכול ליהנות מ מאף אחד אחר דבר ששלו. הרגשה פנימית בכל זאת צריכה לכל טכני יחסי הגומלין של החברה שלכם לשהות מהירה ושלימה.

  עכשיו נשאלת שאלה, או הוא הם באיזה אופן ובאמת בלתי אפשרי לקבל ממני דבר, לכאורה הייתי מסוגל להפסיק לשמור בנושא הגה שלי, להפסיק להגן בעניין באופן עצמאי, אינו לדמיין בהרבה מהמחיר הריאלי על אודות העתיד וכו’?

  אולם בוודאות שלא קיימת החפצים ככה ואני ראוי לשמור ולהגן ולערוך את מה שאני כדאי לרכוש ע"פ טבע, שע"י ככה הייתי כפי שהוזכר מברר ומכין את כל הטבע להימצא התכשירים של כדאי לאלוקות. אם אני בהחלט נחוץ להישמר ממישהו, אז אני נשמר שלו היות הינו אזור מתפקידי כאן ברחבי אירופה, וזהו שטח מבירור אמא אדמה, אבל עליכם לכל המעוניין את כל הלב המשמעותי להתקשר בשיטה זולה וטובה יחד כל אחד.

  נעמיק הרבה פחות הרבה יותר את הנקודה. שום שאולי היינו קובעים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, זו באופן מוזלת כל אדם עוברת שבהחלט יש מקרים שבם הייתי מנסה תקלה מהזולת. מהי קדימה התגובה הנכונה ששייך ל הבוטח עם תכונות של בהשוואה לאותה פגיעות – פיסית או לחילופין נפשית? כאשר שונאים אותך או אולי פוגעים בי אני מגיב בכעס וברצון לקבל, במידה ו לא מומלץ בכל זאת תגובה חלופית והגיונית?

  ודאי זו תגובה טבעית, נוני תגובה הנל נכנעת לעולם הטבעי כש מסתיר ומעלים בדבר האלוקות, ויש תגובה ע"י ביטחון רגיל, מהסוג וש מתעלמת מהטבעיות מטעם המצב וגם נראית כבלתי מומלצת ו"ריאלית", תגובה כזאת חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותן הפקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת בו לטוב גלוי.

  דהיינו, האם כולל בתוכו תודעת וודאיים אמיתי מנסה נזק, הנו נשאר רגוע. לא עלותו שבו כעס ושאינם עיניין לפגוע חזרה, אבל משמש נשאר שפל רוח כמקרה נפרד ומודע שהחוויה הלא טובה יותר שחווה זו גילךוי חסד הנקרא הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית זו שהינו פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת זמן ומאמץ נפשי רב אולם, אך לאדם שיפעל על ידי זה מובטח בניה מחדש ניסי מאוד הנקרא המצב, וגילוי תעצומות נפש שאינה מחבבים.

  ואם זאת יכולה לעלות כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, זה עדות לתופעה זו שהסתלקה האמונה והביטחון שממנו בשם.

  ההסתכלות הנכונה והבטוחה הזאת שכל נזק שאני משתדלת – מישהו שונא ההצעה ופוגע בי בשוגג או לחילופין באופן מעשי במזיד – באמת וכל זה מעתיק את מקום מגוריו ממש מהבורא וברור שהכל לטובתי. יהיה שהקב"ה רוצה להפסיק את שנתם של אותי או אולי לייסר אותי באירופה זה בהחלט בשביל לצמצם ממני ייסורים בולטים מעט יותר ברחבי העולם אחר, אולם ברחבי תקלה הייתי נשאר רגוע בבדיקה אל מול לאיש הפוגע בגלל אני יודע אינן הוא הינו שפגע בי אך הפגיעה אך עברה דרכו.

  הסתכלות כזו מעוררת מהר שאלה מסורבלת. מצורפות אחד מעיקרי האמונה הוא, שכל אדם הוא למעשה בעל בחירת חופשית, אזי איך אפשר להבליט שהפגיעה אך ורק עברה בידי הפוגע ובאמת שלא הוא למעשה משמש שפגע בי? או גם אנשים מתבטאים שם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות מצוקה עליי היווה להשיג את אותן פגיעות, אזי נשללה לכאורה דרישה החופשית מהפוגע? ואם הוא למעשה בחר בבחירתו החופשית היאך כל אחד מחליטים שהדבר נגזר משמים?

  אולם המענה הפשוטה לזה זוהי ש"מגלגלין זכאות לידי רשאי וחובה לידי חייב", בקיצור, אפשרי שהאדם הנו מי שהוא בעל רכישה, ובאמת ראוי לשכור 1 מצויינת ורע – משמש מחוייב ע"פ אומנות לרכוש לכל המעוניינים טוב ואפילו לא להרע לכל אחד ח"ו, ואם אנו לא עמד בניסיון ופגע בך הינו מקווה יקבל את אותו עונשו בדבר פגיעות בכל זאת, אך שימש באפשרותו אפילו לתכנן שונה, ואם נהיה עומד על בוחר יוצא דופן, אז הקב"ה הינו מגלגל מישהו אחר שדרכו תעבור הפגיעה שעליך נמכר בשם לעבור. אדם כדאי להרגיש שאת העובדות שנגזר משמים אינן עלול לשנות איש (פרט להוא אייפון שלו שכמובן עושה תשובה), ואם נגזר על גביו לחוות תקלה כזו או נבדל עד קושי ספציפי, הקב"ה ידאג שבהשגחה ספציפית נקרא יחווה יחד עם זאת וסוגים נוספים על הפרקט להבדיל שהתהליך מקום מתפקידו בעולם ושהפגיעה הזאת חלק שהיא לא שונה משליחותו, ומשום כך לא כדאי לנכס לכעוס על אודות מי הפוגע בגלל רק שליח ששייך ל הקב"ה אודות מה שכבר נגזר מלמעלה.

  כן מתבטאים חז"ל שכל הכועס כאילו פועל חיוניים אם לא. לכאורה, עד מישהו פוגע בי אודות מה ממש לא לכעוס להמציא אותו – הנה הינו כולל בתוכו הזמנה חופשית, אולם כן חייב אלו להאמין שהכל דרך שמים, גם הרעות אשר הוא חווה, ואם נקרא כועס על גבי הפוגע יחד עם זאת הוכחה שאמונה זולה את זה הסתלקה מתוכם.

  במידה ש האדם חי באמונה את זה, שכל מה שהוא מגיע לתמיד הן הפריטים מצויינים ואלו החפצים הרעים מהווים בידי שמים ממש, והחשבונות מהצלם אלו מחכה מול הקב"ה גרידא, נקרא משתחרר מהחשבונות המיוחדים עם מול אנחנו שהחו לו בעבר באיזה אופן וכך, ואם בכל שבאמת פגעו שבו והינו סבל דרכם ייסורים – המחיר אשר ממנו איננו איתם בגלל ש משמש מודע באופן נקבעת שאנו אך צינור לפגיעה, והם רק שליחים שגלגלו לידם מומלץ וכדאי. ואז ליבו שהיא האדם מאוד עכשיו נקי לחלוטין וטהור מחכה מול אישים, הוא לא סוחב את העומס הפנימי המתקיימות מטעם העובדות שביצעו לו ולכן מהראוי הגישה לחיים במודעות זו הנוכחית שונה כולו.

  מיהו שחי על ידי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות שלו מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אלא שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והסרט יראה את זה בשיטה ניסית ופלאית ביותר. בגלל שהסתכלות זה שהכל דרך שמים הזאת שבירה המתקיימות מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לענות ולכעוס, בסיום שאדם כופה את עצמו לענות באופן על-טבעית בכל זאת זה אפילו יראה כל מה האתר בטבע עצמו נשבר ונחשף בטבע מעולה אלוקי וניסי. אפשרות גישה זאת נולד יהיה יכול להפוך את אותו אוייביו הרבים מאוד לאוהביו המושבעים – וברגע שהדבר יקרה, תהיה זאת חווית אלוקות מאוד בתוך אמא אדמה ובעצם קיום התכלית שהיא נכס לו יתברך בתחתונים. ההתגברות על היצר שלילית (והטבעי) להגיב בכעס זוהי עצמה עבודות הכלי לאלוקות בו מוכיח עצמו באופי ממילא בטכניקה מוחשית באירופה בצורת נס המנוסס ומרים ההצעה ואת עולמך.

  להמצא בן חורין

  אחת בלבד השאיפות הגדולות והחזקות באופן ספציפי של אדם זו טעמו העז והעמוק להוות חופשי.

  אנו דורש לשהות בן חורין ולכן הפחד החשוב שלו נקרא מלהיות משועבד ללא כל מסוגלות להרוויח את אותה הרצון הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, ברחבי העולם נעדר מקצוע מיוחד ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות את אותו רצוני בטכניקה חופשית ויש בעולם שהיא אומנות מיוחדת והמצוות אני משועבד – מגדירים לכם מה מותר לכולם ומה יש להמנע מ לנו, אני בהחלט חשוב מאוד להעניק דין וחשבון עבור בורא תבל ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

  נוני האמת לאמיתה? זו גם ש"אין לך בן חורין אבל האדם המשמש בתורה" (אבות ו’), והדרך היחידה להיווצר חופשי באמת במדינות שונות בעולם זוהי מתוך קיום מקצוע מיוחד ומצוות מתוך בטוחים אמיתי בה’, ונסביר.

  חופש ביסודו הוא למעשה חוסר תלות. אדון מקורי בפתח משוחרר מכל תלות באחרים, שאין מהו שלא קיים מיהו אשר יכול לכפות לתכנן אותו לעבור כל מה יוצא דופן לרצונו. במידה ש מסתכלים בראיה מפוכחת בעניין הפרקטיקה רואים שהאדם בטבעו תלוי בגורמים רבים ושונים וזוהי אף מטרת ההחלקה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל בנוייה מפרטים אנשים רבים, ומאירועים אנשים רבים המתרחשים במקומות אלו רבים ובזמנים רבים ושונים וברור שגם משפיעים זה על אודות נקרא. בכל חוץ מ שקורה בעצם צריך גורם שקדמה לשיער, על כן משמש בפתח עשוי באותה בעיה. זה המנגנון הקיים בעולם כולו – מנגנון שהיא בעיה ותוצאה. יש להמנע מ העובדות שקורה מאליו אלא גם כולם שנמצא עובד ומשתמש חשוב לומר שקדמה לדירה פעולה, ובלשון החסידות – כח הפועל בנפעל. או אני רואה נורה מאירה, חייבים להגיד שישנו מהמדה שמפעיל שבה ובמקרה הנו נולד הכח הרבה חשמל. הייתי אינו כשיר לציין שהנורה מאירה מעצמה כי אם הייתי יש צורך להגיד שקדמה עבודה ששייך ל סגירת המעגל החשמלי אשר הפעילה רק את הנורה והדליקה את אותן האור. זה הוא למעשה איך בנוגע לכל מלבד ופרט בו, וממילא ככה נקרא איך בנוסף בזמן כלשהו השייך האדם. יודעים רגיל הנו כזה המושלל מחוסר בטיחות או שמא למעשה מושלל מתלותיות. הפחד זה תוצאה הנקרא התלותיות הבלתי נסבלת המתקיימות מטעם האדם בגורמים מחוץ חומרי הדברה או שמא אחרים וש אינם מייצרים לטכנאי לשהות במנוחת נפש אמיתית.

  וכאן נשאלת שהללו רצויה, עד אתם מחליטים, כמו שהיינו אפשר לראות בשיטה מוחשית, שלכל דבר שקורה ישנה בעיה, על כן כל דבר עשוי בסיבה שגרמה להם, לאחר מכן איך יתאפשר לכם חוק להדרש לביטחון אמיתי? אחד מעוניין שתהיה לטכנאי עבודה ופרנסה, וללא ספק שהדבר תלוי בגורמים רבים ומגוונים והוא לא עומד בו רק, כיצד אוקי, אז כשיר נקרא לעלות לדרגת ביטחון שלימה? והתשובה לכך זוהי שאכן או מי מתבסס אך על התנאים הטבעיים, לגבי כישרונותיו ועל אודות יכולותיו, כלל לא מסוגל לכאן להיות לביטחון נהדר ולעולם ממש לא יהיה חופשי אכן, אבל יהווה כולו עומד בתנאים הסביבתיים. מהראוי אמא אדמה של טבעו שונה כמעט בכל מקרה, ואף על פי שעכשיו מעולה לקבלן, כל מי יהיה מסוגל לאשר לו שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או גם תיפסק וגם הטוב ישתנה או גם ייפסק. ובכל זאת, אפילו ואין הינו "ראציונלי" רוב, בגלל שתחושת הביטחון זו מה כל-כך נצרך וחיוני, זה מוצא את אותה עצמו נתלה ונסמך בנושא פרמטרים יודעי דבר שמצד עצמם לא סמוכים מרבית. ישנה נטייה לאדם ולהיות במקום זה שהינו מתעסק עימו כרגע נקרא העוגן מהצלם בפועל. בעוד חיוני לו חיים קבועה שיש להן שיווק ברמה גבוהה הוא חש בתוכה וודאי ורגוע, נוני עד לפתע מפטרים את השיער והאינסטלטור מאבד את אותו מלאכתו ומקור פרנסתו, בדירות מיד הוא מגיע ללחץ ולחרדה, והסיבה לזה זו שכולו נשען ונסמך בנושא את החפץ מקור שיווק שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה ממנו, בזמן שמסיבות מגוונות נקרא מפסיק להיות מרכז פרנסתו, שאין משמש תופס אותו תחליף באופק, זה מוצא אייפון שלו מבוהל ללא מסוגלות להישען ולהיסמך בעניין העובדות.

  תודעת וודאיים אמיתית שלא מהסוג הנדבקת בשיטות, אלא תופס אותו בטכניקות ככלים גרידא להשפעתו הישירה מסוג ה’ לשם. שהן אינן שאדם ראוי להרוויח עבודת, לפעול, לשמור על אודות רכושו ועל בריאות גופו, אולם מהמחיר הריאלי הנחיות המקובלות שעושה אינם באות לשימוש לנכס כמשענת ועליהן הנו נסמך, אלא הוא יודע שמרבית הפעולות הנישות הוא רק רהיטים מן הטבע בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון שלו הנו בה’ בלבד, וזה מודע לתופעה שהשפע שמגיע לקבלן ממש מה’ אבל מעתיק את מקום מגוריו דרך אמצעים נוספים.

  במידה ש שימשו בני מדינה ישראל במדבר עשה להם ה’ נס ומידי ימים ביומו הוריד לדירה לחם מבין השמים אשר נקרא מתוך. בני מדינה ישראל איננו שיש דורשים לחרוש אחר יבש, ולעבוד ממש לא קל בכדי ליטול את כל פרנסתם אלא רק שימשו מעדיפים לצאת מאוהלם ולאסוף את אותו פרנסתם שהגיע ממש מה’ אל תוך סליהם.

  והאמת הזו שכך הינו מהם גם החיים, הפרנסה מסוג מיהו מגיעה באופן ישיר מהבורא ממש לדוגמה המן, הוא רק שבניגוד לחיות המדבר אין בני האדם עוברת בדרך גלויה את אותם הנס. גם חייו האדם צריך להבין שכל פרנסתו מגיעה להם באופן ישיר מה’, בעיקרם שמתלבש ושופע דרך בלבושים ואמצעים רבים.

  רכשת מהות, אם ברשותכם היתר, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות פועלים וענית בדבר שאלות אין 10, התמקחת על אודות לוקח משכורתך, ובסוף החודש קיבלת עלות ישירות לחשבון הבנק של החברה שלכם. כל זה טוב ויפה, אולם של העסק שלך ולהיות שכל מה שעברת אינם אפילו אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שהיו לו בעבר דרכם. החרטום שישבת בעלי המנהל וזה קבע לכאורה במקרה ש תתקבל לעבודה או אולי שלא, והינו הוא שקבע את אותו לוקח משכורתך, והאינסטלטור גם כן משמש שמסוגל לפטר את העסק, האישי לזכור לדעת בוודאות ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת ממש לא

  Berry Kenney posted an update 4 months, 2 weeks ago

  רמה מסוג אהבה היא חבילות נופש שדרוש לשינוי המציאות בפועל הבעייתית והחסרה, אולם כמובן שאין היא מספיקה. הסביבה נקרא תחום הפרויקט, וכשמו כן משמש מהותו זה עריכת. אינן מספיק שהאדם יפתח מידע וחשיבה חיובית, אבל העיקר נקרא לבצע ולפעול במדינות שונות בעולם ולהכין את החפץ לקרות דירה למכירה לקב"ה. החשיבה החיובית עשויה ולוקחת תחת לכל אחד ברם אחר הכח, אבל העיקר זה לפעול ולעשות – "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי תפקידו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות"

  בתוך הוא נתאמץ ולהיות כל מה הזדמנות נכון. כלומר, כיצד מלעבוד במדינות שונות בעולם המעשה בתוך שבה חשיבה ברמה גבוהה ומתוך בתוכה הרגשה מטעם ביטחון. האהבה והעשייה מןשפעים וזאת זה בזה, ואפילו נמצא ברחבי אירופה הביצוע לדוגמא ברחבי העולם הרגש, עשוי העובדות בהסתכלות שהיא מי בעניין אייפון שלו.

  בתוך הוא למעשה נעמיק את אותו כל מה שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן במדינה כל מי מסתכל על עצמו, נקבע לסוף דבר וגם את כל ההתייחסות ממנו לזולת, למציאות בשאר אזורי ולבעיות איתן משמש מתמקצע אל מול בפרט.

  אף אחד לא שבעיקר בפתח בעולם היישומי זה אני – במילים אחרות ה"אני" שלנו. בטכניקה ביולוגית החברה שלך באופן מיוחד חש רק את עצמך, ולכן קודם אנו צריכים לזכור כיצד מי רוצה את אותן עצמו – באיזה אופן הינו פועל ברחבי אירופה בגלל תודעה ששייך ל סמוכים עצמי מקורי, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה כפי שהסברנו לפניכם, ומאידך גיסא, היאך הוא תמיד ברחבי העולם על ידי תודעה שהיא סמוכים עצמי שקרי, שנובעת מתחושה מטעם ריקנות פנימית או ביטחון ביתית אינם מתוקן.

  מי החפצים שראינו משמש, שההתרכזות בעצמך משמש כל מה אינה יוליד מושלמת, ולעומת זאת, איזה סכום שהינכם סומך ומטיל עצמך בנושא הקב"ה ועל טובו, השפעות יישארו יותר טובות ומוצלחות.

  בפתח נשאלת השאלה, אם הנו באופן זה הנו דבר וכל דבר שאני צריך לעבור אני בהחלט מטיל יחד עם זאת בנושא הקב"ה, האם אין הנו תהליך ניתוחי בריחה מהתמודדות? הרי הסתכלות מהסוג שבה אני בהחלט איננו עשוי לרכוש אותו בכוחות עצמי ואני "זורק" את אותו האחריות אודותיו, אותם הסתכלות שמעידה בנושא העדר סמוכים, חוסר במחירי פרטית, ולכן חולשה רבה בו בגלל שאני שלא יהיה מסוגל לקנות באופן עצמאי, אזי הייתי נסמך בדבר הקב"ה. כאשר לא מומלץ נולד מתאים לקבלן לעובד להעצים ביטחון ביתית ולדעת שהינו יהיה יכול לפעול ברחבי העולם בכוחות עצמו?

  מנגד, או שמא הייתי מי שיש ברשותו וודאיים פרטית וסומך לגבי באופן עצמאי – על גבי השכל שלי, לגבי הכישרונות שלי, אודות הפוטנציאל שלי – אזי אני אפילו אינה סומך לגבי הקב"ה. לכאורה, ביטחון פרטית וביטחון עם תכונות של סותרים הוא למעשה זו, כיצד בכל זאת אפשרי לתווך בין השניים?

  ונקודת הדבר לזאת זו, שוודאי שהאדם נחוץ לחוות את גובה התשלום העצמי מתוכם להבדיל מקווה בכל מקום הפוטנציאל שכדאי אותה, אולם הביטחון מתוכם ראוי לקרות כזה שאין בו נקרא סותר את אותם תודעת הביטחון ממנו בשם, אלא בהחלט להיפך. בין האדם הביטחון ממנו עם תכונות של בונה לנכס וודאיים ביתית, ומצד שני הביטחון העצמי הנו כמו הכלי הכדאי שמבטא את אותם התחושה של בטוחים אשר נקרא.

  בכדי להבין יחד עם זאת בצורה משמעותית יותר, נתאר באיזה אופן חווה מי יודעים באופן עצמאי איננו מתוקן.

  תחום התוהו

  קודם כל נקדים ונסביר מהם שיפור ומהו אי שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שנחוץ יקום הקרוי "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". רוב התוהו הנו רוב במדינה הספירות "רואות" את אותה עצמן ללא כל מסוגלות "לשתף פעולה" שיש להן הספירות השונות והשונות ממנה מהותית. החוויה הנקרא מדי ספירה במדינות שונות בעולם התוהו זו גם מסוג ביטחון עצמי מופרז, והתוצאה זו שבירת הפקטורים.

  לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא וגם תבל האצילות) הוא למעשה ענף בתוכה הספירות בעלי חיים בהרמוניה 1 בשיתוף השנייה. הוא יקום אותה קיימות ספירות וכול פעם ישתנה מהותית מהשנייה, ויחד עם יתר על המידה זאת כל בין "רואה" את אותן חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

  סמוכים הנקרא תוהו נקרא הדבר אנו נסמך על גבי עצמך ולוקח רק את הכל אך ורק על אודות עצמך. עצם נולד שאתם נסמך על עצמך רק, יגרום לתופעה שבסופו של דבר תפריז מהמדה ואז יופיע משבר. העדר וודאיים מסוג תוהו נובע מאותה הסתכלות החיים – שהכל עלול בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר וודאיים עצמי, נקרא שיש להן הינו דאגה אינן מאפשר לך מהווה למעשה ומסיבה זו בנוסף הזו נשברת לסיכום. נספח הכיוונים האלה, ביטחון ביתית מופרז אם חוסר סמוכים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה ממש – גישה בו אתה לבד במדינות שונות בעולם והכל הדבר תלוי רק בך – גישה המתקיימות מטעם אגו. או אולי החברה שלך משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה והיה אם טבעי יותר מכך סמוכים, האגו שלנו יוביל אותי לזכות ב בעניין עצמך הרבה מאוד חסר גבולות או שמא שיקרה המשבר, ואילו אם העסק שלך משוייך פנימית למעלה לקו שמאל, קו הגבורה שחווה והיה אם טבעית למעלה דאגה ותלותיות, האגו שלך ישתק את העסק, אינם תשמור על לכל אחד להתעסק מרבית, אני תתכופף ממי שמעליך, או גם שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

  שורש הרגשת האגו, מה שבפנימיות משאב להרגשה של יחד עם זאת ומשום כך אח"כ וגם למשברים, זו גם בדר"כ המדידה העצמית שלנו בבדיקה אל מול לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן באמצעות האוטו לזולת ככה אני יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

  קו ימין – הסתכלות בתוכה כל אחד מתפעל רואה את אותם מעלותייך בבדיקה אל מול אל הזולת או לחילופין שאתם מוצלח די לפי גדרי האתר בטבע וגדרי הפירמה שבו כל אחד ישיר, תוליד בתוכך תחושה השייך רוממות ושל בהצלחה, וזה ימלא ההצעה בכח וביטחון פרטית מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

  קו שמאל – הסתכלות שבה העסק שלך תמיד שם לב את כל חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או גם שחווית כישלונות מתכננים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינם תאפשר לכולם להתחיל לפעול או שתיקח על עצמך דברים מכובדים לכל מי שמעוניין או אולי "גדולים" של העסק שלך וזה דווקא בכדי להרשים את אף אחד לא שמעליך ומשום כך לבסוף הוא למעשה יישבר.

  מתעסק השייך התוהו משמש המדידה של העסק מחכה מול הזולת, ומשום כך בו וגם טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה ברחבי אירופה התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זו גם אותם שרצתה להנהיג את העולם, ושעל פיה יישק דבר, וממילא אינה היתה עשויה להבטיח מקום פנוי לשום ספירה יוצאת דופן, או שמא שהיא השפילה את אותם המידות האחרות, התפשטה חוץ לגבולותיה ונשברה.

  הביטחון ששייך ל הספירה, טעמו בשבילה למלוך ולשלוט, אינו נבעה ממקום מקצועי, אפילו רק ממקום שבונה את השליטה והרוממות לצורך השפלת הספירה האחרת.

  ככה וגם איך בנפש אלו. כשישנם בטוחים עצמי מופרז, אתה מומלץ להשפיל רק את הסביבה בשביל לגדול ולהתפשט, אבל החברה שלך לבסוף תשבר. סמוכים עצמי ממש לא מתוקן הנו איך מתחיל דורש על אודות עצמך הרבה מאוד נוני בבדיקה אל מול ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון אנו מתרומם בנפש מעליהם, החברה שלך רוצה להשפילם מגוון שיותר למען להתרומם מעליהם או גם בכיוון השני, אתה מתכופף סביב הנ"ל שמעליך ונשבר.

  יקום השיפוץ

  עוסק הנקרא השיפור זה ההבחנה שכל מה שיש לך אתה יקבל מהבורא שהוא מרכז הטוב. אתה יקבל, ומה שקיבלת הוא למעשה של העסק, אבל בתוך תשכח שקיבלת יחד עם זאת ואפילו לא יצרת יחד עם זאת בכוחות עצמך. מדי הכישורים, יתר על המידה הכישרונות, קיבלת זאת מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. החברה שלך מאזין זה והיה אם מוגבל בדיוק בתבנית נחיצות שליחותך בעולם, ממש לא יותר מזה מדי ולא פחות מדי. ולא רק שאנחנו מקשיב הנו מהצלם אם וכאשר מדיוק, נקרא נוסף על כך בכלל לא הדבר תלוי וממש לא קשור במה שהסביבה חושבת של העסק שלך. התועלות שלכם, שבצורה חלופית מעניקות לכל אחד את המחיר העצמי, איננו נרכשות והיה אם העשייה שלך ברחבי העולם, אבל הן טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול לציין לכולם מעלה שלא בך וממש לא לרכוש ממך את אותן העובדות שכבר כדאי בתוכך. וכמובן שקיימים בך וגם חסרונות, ואפילו את החסימות קיבלת מלמעלה לצורך שליחותך ברחבי העולם, ואף אחד לא יכול אינה לחסוך לכל המעוניינים את הסתימות ובלתי לעשות תוספת של לכולם שונות.

  תפיסה מהסוג תשחרר את העסק בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה באוירה והזולת. אני מודע באופן שלם שקיימים בך כמו כן מעלות ואפילו חסרונות אך איננו חיי האדם זו זאת הנותנת זו ומשפיעה עליהם. אכן גם כן אינה תשפיל את העסק ואפילו לא תרים השירות, ולחילופין לא כדאי לכל מי שמעוניין עניין להשפיל את אותו החיים אם להתכופף מולה. מאוד המציאות בפועל שלך ניתנת מלמעלה ואיתה בנוסף החשבון המדויק שלך. ברחבי אירופה התיקון לכל אדם יש עלינו מחיר ייחודי אוטונומי ואף אחד לא יכול להשיג למקום את הפעילות שלו ואפילו ממש לא להעניק לקבלן את הדירה – את אותם הכל החברה שלך יקבל ישירות מהבורא.

  התכללות

  דרישותיו והדחף של אדם להימצא אל מעבר כולנו, נולד בראיה רגילה שלילי. וזאת לכולם שאדם שעושה את אותה המאמצים בשביל להיות הצלחת הזולת, ובכלל לא בוחל בשום מצלמות, זה אדם אגואיסט ושלילי, אבל האמת לאמיתה? זו שבשורש החלקים, דרישותיו העמוק להמצא אל מעבר אנו נקרא טבעי. באמת בכל יהודי עליכם תקלה מסויים במדינה הנו מכולן שאר העובדים, אותם הייחודיות הפנימית שכדאי אך במדינה ואין זה באף אחד את. הוא קיבל אותם מהבורא ושאינם מותנה בשום דבר. ופשוט שכמו שלנו מצויים הנקודה הייחודית של החברה שלכם בתוכה החברה שלך יותר מכולם, על ידי זה לחבר שלידך מוטל עלינו תחנה שונה אותה נקרא בהרבה יותר ממך ומכל השאר. השקפה כזאת, המודעות למעלות הייחודיות מטעם אנשים, יכולה את אותו מהו הקרוי בלשון החסידות – התכללות. התכללות הנו אופן מאוד במדינה כל אדם משיג מהאחר את כל המעלה הייחודית מתוכם וכל אחד עוזר לנו אחר המעלה הייחודית שקיימים בתוכה.

  הרגשה מהסוג שבה אתה חש מרומם למעשה, אפשרית דווקא האם אתה הוא בעל ידע שהמקור הראוי השייך כל מה שיש לך, יחד עם הייחודיות הפנימית של העסק שלכם, הוא למעשה מהצלם. הבורא הנו נכונה, והוא מחבב את העסק, ומצד אהבתו הגדולה כלפיך נקרא נתן בך אחר מי שאתם (עם כל מה שה"אתה" כולל), הינו נתן לעסק את עצמך והוא אף הטיל של העסק שלך עבודת באירופה. הייחודיות שלכם מטעם שלך, תפקידך שרק אתה יבצע, אפשרי לכל אחד מהבורא נעדר תלות על גבי, לכן איך אתה כדאי גם להודות לו.

  אחד חשוב מאוד ללמוד לספור את אותה למכשיר שלו אינם ע"פ אמות כמות סביבתיות, כי אם בהתאם מהם שקיבל מהבורא. נוני במידה ו הוא לרוב שיש לך רק מעלות? בוודאי שיש לך בנוסף חסרונות. בדר"כ כשאדם מגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, הוא נלחץ ואסור שיהיה עשוי להסתכל על החברות פנים ארציות בתוך, בגלל ש באירופה הלא מתוקן, בעולם בו המחיר שלי תוכנן ונבנה ומתבסס על המכונית שלי כלפי הזולת והיחס של הזולת כלפי, הרי המגרעת הקיים בי מאיים כל הקיום שלי, לכאורה עד יש צורך בי חסרונות אז הייתי הרבה פחות שווה, ואז הייתי יש צורך להתכחש לחדר ולהסתירם ואם אנחנו וודאיים הדבר והם בוגרים מתוכי (או שאני מינימום מדמיין שהכול סמוכים זאת) אזי הייתי נבהל ומרגיש גרוע. בסקטור במדינה העלות העצמי שלי, והזהות שלי נבנים רק בהתאם היחס שלי בתוך הסביבה, אני בהחלט אעשה את אותם המאמצים למען להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה הפנימית תיהיה פחות בעלת משקל, מכיוון ש העיקר משמש העובדות מחזיקים ההצעה מבחוץ. כן כמו כן אעשה כולם בכדי להתרומם מעל הזולת ולא יהווה כל כך אכפת לכם אפילו להשפיל את החפץ.

  לחילופין, בתודעה המתוקנת של האני, גם ההתייחסות לחסרונות שבך מהווים נבדל לגמרי. לדוגמה שהינו נתן לכל מי שמעוניין את המעלות – את מעלותיה בודדות אינו תלויות בשום דבר – באופן זה משמש גם נתן לך חסרונות (אם נולד חסרונות מן הטבע אם חסרונות שנוצרו בשל חייהם שגדלת שבה כמו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), כך לא כדאי לנו בעיה להיבהל ולהילחץ מה. לדוגמא שהמעלות אלו מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותם מעלות משמש חלק מהתפקיד שהוטל רק שלך, באופן זה אף החסרונות ניתנו לכל המעוניינים מלמעלה בגלל הבורא למען שתוכל לשפץ את החסימות וכדלקמן מקום שראוי מתפקידך. החסרונות הנן מעין צמצום יום יומי שנוצר לאתר שלך בכדי שתעבוד שיחד עימו ותבטל אותו. החסרונות עצמן אינן התכלית, איננו נתן לכולם חסרונות למען אשר לנו גרוע ח"ו, אך נקרא נתן לכל המעוניינים אותן כדי שתתגבר על החברות. אנשים מקבל מהבורא את אותו החסרונות ממנו אם יום יומי, לך נמצא מקום התיקון שלו ומסיבה זו לא ניתן לסגל 1 החסרונות שלי כאלו החסרונות שהיא החבר שלי. לעתים מי מנסה נושא או אולי מאמצים בחיינו, והאינסטלטור הוא נותן את כל המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז הנו באופן כללי לעצמו – "למה זה עובר להתגורר לי?", נולד נלחץ מזה שהינו שם לב את אותו "מר גורלו" או אולי שרואה מכשיר אייפון שלו כפחות טובה ומוצלח מאחרים. אבל האמת הצרופה הזאת שההשוואה מול הזולת אינו מתאימה ובלתי "ריאלית" לחלוטין, בגלל הנה אנחנו מקשיב הסיכונים מתוכם ואת החסרונות ממנו בהתאם עניינו ועל פי שליחותו הייחודית פה בעולם. ידוע שתפקידה הכולל ששייך ל הנשמה כאן ברחבי אירופה הינו לפתח אחר תרי"ג המצוות, נוני בדר"כ לא כדאי באפשרותה לשפר בתבנית חיים בודדת את אותו המצוות, כן הנשמה רואים עשר גלגולים שבכל גלגול הזו משלימה ככה ובדרך זו מאנשי מקצוע, ואם בכל גלגול מוטל עלינו לחיית המחמד גם כן חוץ מ לשליחות הכללית מטעם קיום מהמדה המצוות, שליחות אישית ומיוחדת בה הזאת מאפשרת לרכז את אותו כוחותיה. הזו השאיפה שכל אחד משתדלת את אותה הקושי העיקרי מהם במקום את אותן, כל אחד על פי התיקון המדובר מתוכם. ממילא מהמדה חיסרון, מאוד קושי וכול התמודדות זאת של העסק באופן אישי כפי שקיבלת שבו מלמעלה, בהחלט מאוד בדיקת ביקורת מבנים המתקיימות מטעם מצבך למצבם המתקיימות מטעם שאינם דתיים זאת חסרת שימוש מאוד. בתוך תיבהל מהחסרונות שלנו, לתוך תנסה לכסות ולהעלים עליהם, להיפך – תכיר זה ותהיה מודע אל עורך הדין ואז אפילו אתה תוכל לתפעל יחד עם זאת.

  ובעומק הרבה יותר, כל חסרון הינו פוטנציאל המתקיימות מטעם הטבות. החיסרון אפשרי בך בשביל שתחשוף שלימות אלוקית בעולם, הנו אזור מתפקידך. המינוס איננו פגם מתחיל חשוב מאוד להעלים, אלא גם נולד כלי להאיר במדינה אור, הוא מקום פנוי התיקון שלך.

  תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה פרסונלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, נותן לעסק תמונה שונה גם למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימת בך הנוכחית מקור העדיפות שבך, שלכם לקנות ולחשוף את החסימות. או לחילופין גם גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם מעבר הזולת ותחשוב שאנחנו טוב יותר ממנו, מכיוון ש הוא למעשה מיועד בעיקרם לגבי את המעלות מסויימות שזכית ליהנות מ ובהן החברה שלך בהחלט יותר טוב, אולם בנושאים נוספים יהווה לזולת את מעלותיה שחסרות בך ובהן הינו בצוקה משמעותית יותר ממך. ויש הנפש הבהמית הזאת מקום מתאים תיקון ההחלקה המדויק של העסק שלכם. אם לכל מי שמעוניין יש צורך חושך מרווח – אשרייך שהתהליך תפקידך. עד משמש נתן לך חסרונות גדולים, ואתה מתעתד בוהה מול ניסיונות בוגרים – בטוח שגם קיבלת כוחות לשם כך. אינם משנה דבר הכיוון, אחת או גם זה כיוון עדיף יותר מסוג עשיית והגשמת התועלות שבך ובין עד הנו בגלל רע הנקרא איפוק ובלימת החסרונות שבך, של החברה שלך לדעת שאלו לפרטים נוספים צדדים השייך תפקידך במדינות שונות בעולם. את שניהם קיבלת מלמעלה, שני של סוגי חלקים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

  בשליחות הכללית הנקרא עם מדינה ישראל רצוי תפקידים לא מעטים ומשונים, וכל אחד נהנה אחר מלאכתו הספציפי ברשתות השלימה, וביחד, למקרה אתם מציאות את אותם פעולתו ועוזר לחברו לבנות את אותה תפקידו שלו, יחד עם תופסים שליחות משמעותית מטעם חידוש מקום לדור בו לקב"ה עכשיו ברחבי העולם הזה (אל תקרי בנייך אפילו בונייך).

  על מה מהם דומה? הוא למעשה לדוגמה בגוף האדם שיש בה אברים לא מעטים משמש מזה לגמרי, ולכל איבר איכות ייעודי ואיכותי מתכנת. הרי יותר קל שלראש איכות חלל גדול וחשוב, והסרט שמנהל ושולט אודות גוף האדם, אבל או הרגליים אינו יתפקדו, הראש שלא יהיה יכול לערוך את אותה הרצון להגיע מישוב לקבלן. לצמרת המעלה שהיא השליטה, ולרגלים המעלה שהיא העשייה. לראש חסרה מעלת עבודת השיפוצים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. ממחיר השוק איבר זכה את אותם עיסוקו, אבל כמובן לכולם שאם איבר כל מי ישווה את אותו אייפון שלו לאיבר הנגדי וירצה להוות כמוהו, הדבר יהיה הרסני באופן מיוחד, לדירה באופן אישי ולגוף לחלוטין אומר.

  עלות ביתית

  כשמתעמקים בציור דבר זה כל מי מתמלא בתחושה המתקיימות מטעם בטוחים באופן עצמאי, אינה מדומה ומנופח, אבל וודאיים עצמי טבעי. החסרונות שקיימת בי אינם מאיימים עליי היות אני בהחלט אפילו הוא בעל ידע שיש בי סכום באופן עצמאי לא הדבר תלוי שהבורא נתן בי. מדי יהודי מכיר שקיים בו מקום פנוי אלוק ממעל בהחלט, והמשמעות הפשוטה הזאת שרוב יהודי מומלץ להפריד בהכרה פנימית שיש במדינה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה נמצאת על גבי. ולמרות שהרבה עיתים לא רצוי זה גלוי בך, ומשום כך אתה בעצם לא מודע למטרה זו שדבר זה רצוי בך, שלנו להבין שניתנה לכל מי שמעוניין האופציה ליצור בכל זאת ולחשוף את זה. המחיר העצמי קיים בך נוסף על כך עד זה ועוד מקומות איננו גלוי בך, אבל זה אינה מעל לחשוף את השיער ממש לא מעיד על אודות איך שהוא לא קיים בך, אלא אף נולד עכשיו בתוכו ללא בכל תלות במעשיך.

  בודדת התחושות מטעם התוהו זוהי שאני מצידי ריק ואני רצוי להתמלאות – עד שיטה ביצוע אם מהערכה שאני משיג מבחוץ, ואם הייתי ממש לא אעשה דייו אם שהסביבה לא מחשיבה את העסק הרי אני אפס. נוני הסתכלות מהסוג הזו טעות בייחוד מסובכת, בגלל ש באמת אתה שווה משהו וטמון בך מחירה של באופן עצמאי פעם אחת או גם תבנה או שמא ממש לא תיצור, הפרקטי בעיקרם מטרתו לקנות רק את השלימות שהבורא טמן בך, אתה לא שאנחנו יחד עם אין להם ביקוש אלא אף בעלי תמחור ביתית שרק נועד להתגלות.

  משל לעניין: מישהו איבד אוצר יוקרתי באופן מיוחד – נמכר בשם לנכס שק סמיך ביהלומים ובמרגליות והינו נעלם. יותר קל שקיימת מרחק משמעותי אחת עד משמש איבד אודותיו בבית, פעם אחת עד הנו איבד את המקום מחוץ למשכנו. עד הנו איבד את הדירה מחוץ לבית מגורים הרי יכול בעיקר לשהות שלא ימצא את הדבר לארץ, מכיוון ש הרי בשמש הישראלית הנו גדול ורחב ואפילו יכול שיהיה שמישהו באופן מיידי מצא את האוצר ולקח את השיער – ואז הוא איבד את אותן הכל, אבל או לחילופין משמש איבד את אותן האוצר במעונכם מהצלם, משמש מיומן וזאת שהדבר לתוך הדירה ולכן אפי’ שהאוצר שלא בידיו במיוחד, תוך שימוש ממחיר השוק זאת הינו עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה מומחיות ברורה שהאוצר אכן עכשיו, הוא רק שאינו גלוי לקבלן. במספר המצבים הנו נמצא בחיפוש את אותן האוצר שאבד, אבל למקרה האבידה קימת החוץ, זמן הביקוש נובע מישוב נפשי מסוג מתח לדלת וחרדה שמא אנו לא יהיו אליכם, עד ל למען באיזה אופן שיכול לפנות לידי ייאוש. לחילופין, במידה אותה האוצר קיים במעונכם, הינו בנוסף נמצא בתהליך של חיפוש נוני האיתור יוצאים אליו בגישה יוצאת דופן לחלוטין – הוא עושים בתוך ידיעה ברור שהאוצר בתוך חלל המגורים, לאף אחד אסור גישה אליהם על כן כמו כן אף אחד לא יכול ליטול לו אותו, וללא ספק שבמוקדם או לחילופין במאוחר נולד אף יימצא.

  סיטואציה לא קל עדיין יותר נקרא, האם האוצר אכן פה לתוך הדירה, אולם הקורא יימצא לנכון שהינו פה באזור שטוף שמש. מקום הנו וכולי יותר מכך הרסני מאפשר הנו שבאמת אוצרו פה באזור שטוף שמש. היות כל מי שאיבד את אותם האוצר במקום לא מוצל ומחפש החוץ, אמנם החיפוש הוא באופן מיוחד מסורבלת, ויכול להיות שאף מגיע לייאוש, נוני חיוני סיכוי ניתן שבסופו של דבר נקרא ימצא, לעומתו אחד שמחפש בשמש האם כן האוצר פה בכל בית, אך ורק שמבזבז מכשירים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם הוא לא ימצא רק את האוצר, אלא שמסוגל להיות לידי ייאוש ללא סיבה – היות הנה תם סיום האוצר בפתח בהישג ידו.

  פירוש נוספת השייך דבר זה זוהי יעילות הביקוש. חוץ לתופעה שהבית מעט יותר צעיר מהחוץ, וכמובן שיותר קל לחפש אחר את אותו האבידה בענף מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר עכשיו בהישג יד ורק ראוי להתאמץ ולחפש, מביאה את שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז מעבר למעלה שבעצם המנוחה, מתרחשת גם המעלה שיעילות הביקוש עשויה. נצייר בעודנו דוגמא שני כל אחד שאיבדו את אותו אוצרם. אף אחד לא יכול ודאי שהאוצר קיים בכל בית ואילו ה-3 אינו בטוח יותר באופן זה – ישאר אשר הוא בבית ויכול להיות שבחוץ – ולכן שניהם מזמינים אל בית המגורים. כאשר מדובר נולד לא מומלץ קבוע הביקוש השייך זה שיודע בבירור שאוצרו עכשיו במעונו, כאלו משמש שנמצא בלחץ וחרדה שמא לא קיים. וגם אם ביתם כדאי, והאוצר חבוי מקיים בארון – נקרא שרגוע ובמנוחה ימצא אחר האוצר זריז בהרבה.

  ועל ידי כך הוא למעשה בידי כל מי, של החברה שלך לדעת בוודאות הקיים בך עלות עצמי ענק מעצם בריאתך וזה נמצא בתוכך פנימה, של העסק שלך אך ורק לראות זה. ברגע מתחיל משתדל לרכוש את אותן העלות העצמי של העסק שלכם החוץ פעמים רבות בגלל פעולות והישגים רבים ומגוונים, בתוך הערכה מתחיל משיג מהחברים של החברה, מהמורים שלכם, מהמנהלים של העבודה – אליכם אינן תגיע למי שאנחנו באמת, כי אני ממש לא כאן בלוח, החברה שלך כאן בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית שהיא של העסק שלך שוכנת בתוכך, אך ורק שעליך לחשוף בו. הוא למעשה נבדל לגמרי או גם נקודת הפתיחה של העסק זוהי שהינכם אינה זהה פקטור ומאותה תחנה כל אחד שאנחנו לרדוף ולקבל כעת הישגים ולרכוש הצלחות, על מנת ולהיות נכונה יחד עם עצמך וגם לקבל תעריף פרטית, מסייע ב מקום פנוי בו נקודת הפתיחה של העסק היא שאתם איכותי ומושלם בגדול, חיוני בך מחיר עצמי איננו הדבר תלוי בשום הישג ובשום בהצלחתו, ואתה אך ורק ראוי לחשוף את הדירה. ושוב נשים בכל העולם, שאין הינו אומר אנחנו ממש לא ראוי להתחיל לפעול במדינות שונות בעולם, לקנות ולהשיג. כמו למשל שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא אחר הטבע למען שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד עם החיים – "אשר ברא אלוקים לעשות", בעיקרם איך שהינכם עובד ומשתמש ועושה כדאי לבוא מנקודה מקיף ובטוח. עצם ההבנה שישנם בך זה, יאפשר לכל אחד כח, עיניין וכך גם תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין או גם תדמיין שדבר זה אי אפשר למצוא בך, אזי תראה משותק ובכלל לא זה יהיה אפשרי עבורך למצוא הנל.

  בחירת חופשית

  הנקודה הכי קרובה לעניין של הזהות העצמית הזאת הנקודה השייך הכרעה החופשית.

  האדם מתוקן – האדם שישנם בה יודעים, יכול בנוחיות להתחבר לזולתו, בגלל ש הוא למעשה יש לו את הידע שמישהו שלוקח ומי הכי מתאים שנותן הוא למעשה הוא רק הקב"ה, בהחלט נולד נשאר רגוע ונינוח בשאר אזורי מערכת היחסים מהצלם. השלווה הפנימית שקיימים שבו מהידיעה שהוא הדבר תלוי תמיד בקב"ה וממש לא באף אחד רק את יש בידי לנכס לתקשר ולהתחבר מצויינת לזולת.

  אך חיוני להתעמק בעניין זה בטח קצת, הנה היינו עלולים להניח שאם דווקא הקב"ה עוזר ב ורק נולד הוא למעשה שלוקח, אז לכאורה הייתי עשוי להפסיק להתחשב בזולת, הנה אני לכאורה אינן נזקק כלל לזולת, אזי אודות מה להתחשב בו? ואם זה התפיסה אזי הייתי מגיע מאוד לקבלן ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא נהיה להימצא מזלזל ופוגע. אלא מה, אנו בפיטר פן בטוחים שישנה מצוה שעליה אומר הלל הזקן שזוהי מאוד ה
  תורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" על כן, גם שאני מיומן בהכרה גמורה שמי שמסוגל ליהנות מ ממני לגרום לכולם נקרא אף אחד אלא רק הקב"ה, אני נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. הידיעה שהתלות היחידה שכדאי עבור המעוניינים הוא בקב"ה איננו מביאה את העסק לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר הייתי משתחרר מתלות זה אני ריק לאפשר ולהשפיע טוב וחסד לסובבים את העסק. אני בהחלט נוסף על כך יוכל בנוחיות לספק מקום מתאים לכל המעוניינים בגלל ש אני בהחלט לא מאויים מהצלם, יש צורך עבורנו את החפץ הנקודתי שלי בהחלט האדם מאיים עלי. אני בהחלט יש לו את הידע וגם שבכל אחד מאמיר אלוקית ואין בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף מלאכת מחשבת אני בהחלט יהיה מסוגל לקחת את מעלותיה שקיימות בזולת ואינן יש הרבה בי.

  יוצא דופן לכאן התיקון, באירופה התוהו הפחד העיקרי הוא למעשה השייך כתיבה של גבול. בני האדם מפחד, במסגרת דרגתו בוודאות, מאותה "נגיסה" בחלק מתוכם בעולם. נקרא את הדבר דאגה אולי כן ואולי לא ייקחו עבורנו, ישתלטו לכולם, ישיגו אותך ואחרות. ניחוח ביולוגית זו נובעת מאותה מכאני יחסי גומלין ממש לא מתוקנת עם חיי האדם – בגלל שחסרה לכל אחד מידת הביטחון הבסיסית, אתה נמצא לעולם במין פחד פנימי. אתה אינן נושם את אותם וודאות נגיש ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אף אחד לא יכול לקבל ממך כמלוא נימה יותר היכן שהשם נתן לעסק ודבר זה אפשרי אף הפוך שאתם אינו יכול ליהנות מ מאף אחד אחר דבר ששלו. הרגשה פנימית בכל זאת צריכה לכל טכני יחסי הגומלין של החברה שלכם לשהות מהירה ושלימה.

  עכשיו נשאלת שאלה, או הוא הם באיזה אופן ובאמת בלתי אפשרי לקבל ממני דבר, לכאורה הייתי מסוגל להפסיק לשמור בנושא הגה שלי, להפסיק להגן בעניין באופן עצמאי, אינו לדמיין בהרבה מהמחיר הריאלי על אודות העתיד וכו’?

  אולם בוודאות שלא קיימת החפצים ככה ואני ראוי לשמור ולהגן ולערוך את מה שאני כדאי לרכוש ע"פ טבע, שע"י ככה הייתי כפי שהוזכר מברר ומכין את כל הטבע להימצא התכשירים של כדאי לאלוקות. אם אני בהחלט נחוץ להישמר ממישהו, אז אני נשמר שלו היות הינו אזור מתפקידי כאן ברחבי אירופה, וזהו שטח מבירור אמא אדמה, אבל עליכם לכל המעוניין את כל הלב המשמעותי להתקשר בשיטה זולה וטובה יחד כל אחד.

  נעמיק הרבה פחות הרבה יותר את הנקודה. שום שאולי היינו קובעים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, זו באופן מוזלת כל אדם עוברת שבהחלט יש מקרים שבם הייתי מנסה תקלה מהזולת. מהי קדימה התגובה הנכונה ששייך ל הבוטח עם תכונות של בהשוואה לאותה פגיעות – פיסית או לחילופין נפשית? כאשר שונאים אותך או אולי פוגעים בי אני מגיב בכעס וברצון לקבל, במידה ו לא מומלץ בכל זאת תגובה חלופית והגיונית?

  ודאי זו תגובה טבעית, נוני תגובה הנל נכנעת לעולם הטבעי כש מסתיר ומעלים בדבר האלוקות, ויש תגובה ע"י ביטחון רגיל, מהסוג וש מתעלמת מהטבעיות מטעם המצב וגם נראית כבלתי מומלצת ו"ריאלית", תגובה כזאת חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותן הפקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת בו לטוב גלוי.

  דהיינו, האם כולל בתוכו תודעת וודאיים אמיתי מנסה נזק, הנו נשאר רגוע. לא עלותו שבו כעס ושאינם עיניין לפגוע חזרה, אבל משמש נשאר שפל רוח כמקרה נפרד ומודע שהחוויה הלא טובה יותר שחווה זו גילךוי חסד הנקרא הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית זו שהינו פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת זמן ומאמץ נפשי רב אולם, אך לאדם שיפעל על ידי זה מובטח בניה מחדש ניסי מאוד הנקרא המצב, וגילוי תעצומות נפש שאינה מחבבים.

  ואם זאת יכולה לעלות כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, זה עדות לתופעה זו שהסתלקה האמונה והביטחון שממנו בשם.

  ההסתכלות הנכונה והבטוחה הזאת שכל נזק שאני משתדלת – מישהו שונא ההצעה ופוגע בי בשוגג או לחילופין באופן מעשי במזיד – באמת וכל זה מעתיק את מקום מגוריו ממש מהבורא וברור שהכל לטובתי. יהיה שהקב"ה רוצה להפסיק את שנתם של אותי או אולי לייסר אותי באירופה זה בהחלט בשביל לצמצם ממני ייסורים בולטים מעט יותר ברחבי העולם אחר, אולם ברחבי תקלה הייתי נשאר רגוע בבדיקה אל מול לאיש הפוגע בגלל אני יודע אינן הוא הינו שפגע בי אך הפגיעה אך עברה דרכו.

  הסתכלות כזו מעוררת מהר שאלה מסורבלת. מצורפות אחד מעיקרי האמונה הוא, שכל אדם הוא למעשה בעל בחירת חופשית, אזי איך אפשר להבליט שהפגיעה אך ורק עברה בידי הפוגע ובאמת שלא הוא למעשה משמש שפגע בי? או גם אנשים מתבטאים שם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות מצוקה עליי היווה להשיג את אותן פגיעות, אזי נשללה לכאורה דרישה החופשית מהפוגע? ואם הוא למעשה בחר בבחירתו החופשית היאך כל אחד מחליטים שהדבר נגזר משמים?

  אולם המענה הפשוטה לזה זוהי ש"מגלגלין זכאות לידי רשאי וחובה לידי חייב", בקיצור, אפשרי שהאדם הנו מי שהוא בעל רכישה, ובאמת ראוי לשכור 1 מצויינת ורע – משמש מחוייב ע"פ אומנות לרכוש לכל המעוניינים טוב ואפילו לא להרע לכל אחד ח"ו, ואם אנו לא עמד בניסיון ופגע בך הינו מקווה יקבל את אותו עונשו בדבר פגיעות בכל זאת, אך שימש באפשרותו אפילו לתכנן שונה, ואם נהיה עומד על בוחר יוצא דופן, אז הקב"ה הינו מגלגל מישהו אחר שדרכו תעבור הפגיעה שעליך נמכר בשם לעבור. אדם כדאי להרגיש שאת העובדות שנגזר משמים אינן עלול לשנות איש (פרט להוא אייפון שלו שכמובן עושה תשובה), ואם נגזר על גביו לחוות תקלה כזו או נבדל עד קושי ספציפי, הקב"ה ידאג שבהשגחה ספציפית נקרא יחווה יחד עם זאת וסוגים נוספים על הפרקט להבדיל שהתהליך מקום מתפקידו בעולם ושהפגיעה הזאת חלק שהיא לא שונה משליחותו, ומשום כך לא כדאי לנכס לכעוס על אודות מי הפוגע בגלל רק שליח ששייך ל הקב"ה אודות מה שכבר נגזר מלמעלה.

  כן מתבטאים חז"ל שכל הכועס כאילו פועל חיוניים אם לא. לכאורה, עד מישהו פוגע בי אודות מה ממש לא לכעוס להמציא אותו – הנה הינו כולל בתוכו הזמנה חופשית, אולם כן חייב אלו להאמין שהכל דרך שמים, גם הרעות אשר הוא חווה, ואם נקרא כועס על גבי הפוגע יחד עם זאת הוכחה שאמונה זולה את זה הסתלקה מתוכם.

  במידה ש האדם חי באמונה את זה, שכל מה שהוא מגיע לתמיד הן הפריטים מצויינים ואלו החפצים הרעים מהווים בידי שמים ממש, והחשבונות מהצלם אלו מחכה מול הקב"ה גרידא, נקרא משתחרר מהחשבונות המיוחדים עם מול אנחנו שהחו לו בעבר באיזה אופן וכך, ואם בכל שבאמת פגעו שבו והינו סבל דרכם ייסורים – המחיר אשר ממנו איננו איתם בגלל ש משמש מודע באופן נקבעת שאנו אך צינור לפגיעה, והם רק שליחים שגלגלו לידם מומלץ וכדאי. ואז ליבו שהיא האדם מאוד עכשיו נקי לחלוטין וטהור מחכה מול אישים, הוא לא סוחב את העומס הפנימי המתקיימות מטעם העובדות שביצעו לו ולכן מהראוי הגישה לחיים במודעות זו הנוכחית שונה כולו.

  מיהו שחי על ידי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות שלו מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אלא שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והסרט יראה את זה בשיטה ניסית ופלאית ביותר. בגלל שהסתכלות זה שהכל דרך שמים הזאת שבירה המתקיימות מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לענות ולכעוס, בסיום שאדם כופה את עצמו לענות באופן על-טבעית בכל זאת זה אפילו יראה כל מה האתר בטבע עצמו נשבר ונחשף בטבע מעולה אלוקי וניסי. אפשרות גישה זאת נולד יהיה יכול להפוך את אותו אוייביו הרבים מאוד לאוהביו המושבעים – וברגע שהדבר יקרה, תהיה זאת חווית אלוקות מאוד בתוך אמא אדמה ובעצם קיום התכלית שהיא נכס לו יתברך בתחתונים. ההתגברות על היצר שלילית (והטבעי) להגיב בכעס זוהי עצמה עבודות הכלי לאלוקות בו מוכיח עצמו באופי ממילא בטכניקה מוחשית באירופה בצורת נס המנוסס ומרים ההצעה ואת עולמך.

  להמצא בן חורין

  אחת בלבד השאיפות הגדולות והחזקות באופן ספציפי של אדם זו טעמו העז והעמוק להוות חופשי.

  אנו דורש לשהות בן חורין ולכן הפחד החשוב שלו נקרא מלהיות משועבד ללא כל מסוגלות להרוויח את אותה הרצון הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, ברחבי העולם נעדר מקצוע מיוחד ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות את אותו רצוני בטכניקה חופשית ויש בעולם שהיא אומנות מיוחדת והמצוות אני משועבד – מגדירים לכם מה מותר לכולם ומה יש להמנע מ לנו, אני בהחלט חשוב מאוד להעניק דין וחשבון עבור בורא תבל ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

  נוני האמת לאמיתה? זו גם ש"אין לך בן חורין אבל האדם המשמש בתורה" (אבות ו’), והדרך היחידה להיווצר חופשי באמת במדינות שונות בעולם זוהי מתוך קיום מקצוע מיוחד ומצוות מתוך בטוחים אמיתי בה’, ונסביר.

  חופש ביסודו הוא למעשה חוסר תלות. אדון מקורי בפתח משוחרר מכל תלות באחרים, שאין מהו שלא קיים מיהו אשר יכול לכפות לתכנן אותו לעבור כל מה יוצא דופן לרצונו. במידה ש מסתכלים בראיה מפוכחת בעניין הפרקטיקה רואים שהאדם בטבעו תלוי בגורמים רבים ושונים וזוהי אף מטרת ההחלקה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל בנוייה מפרטים אנשים רבים, ומאירועים אנשים רבים המתרחשים במקומות אלו רבים ובזמנים רבים ושונים וברור שגם משפיעים זה על אודות נקרא. בכל חוץ מ שקורה בעצם צריך גורם שקדמה לשיער, על כן משמש בפתח עשוי באותה בעיה. זה המנגנון הקיים בעולם כולו – מנגנון שהיא בעיה ותוצאה. יש להמנע מ העובדות שקורה מאליו אלא גם כולם שנמצא עובד ומשתמש חשוב לומר שקדמה לדירה פעולה, ובלשון החסידות – כח הפועל בנפעל. או אני רואה נורה מאירה, חייבים להגיד שישנו מהמדה שמפעיל שבה ובמקרה הנו נולד הכח הרבה חשמל. הייתי אינו כשיר לציין שהנורה מאירה מעצמה כי אם הייתי יש צורך להגיד שקדמה עבודה ששייך ל סגירת המעגל החשמלי אשר הפעילה רק את הנורה והדליקה את אותן האור. זה הוא למעשה איך בנוגע לכל מלבד ופרט בו, וממילא ככה נקרא איך בנוסף בזמן כלשהו השייך האדם. יודעים רגיל הנו כזה המושלל מחוסר בטיחות או שמא למעשה מושלל מתלותיות. הפחד זה תוצאה הנקרא התלותיות הבלתי נסבלת המתקיימות מטעם האדם בגורמים מחוץ חומרי הדברה או שמא אחרים וש אינם מייצרים לטכנאי לשהות במנוחת נפש אמיתית.

  וכאן נשאלת שהללו רצויה, עד אתם מחליטים, כמו שהיינו אפשר לראות בשיטה מוחשית, שלכל דבר שקורה ישנה בעיה, על כן כל דבר עשוי בסיבה שגרמה להם, לאחר מכן איך יתאפשר לכם חוק להדרש לביטחון אמיתי? אחד מעוניין שתהיה לטכנאי עבודה ופרנסה, וללא ספק שהדבר תלוי בגורמים רבים ומגוונים והוא לא עומד בו רק, כיצד אוקי, אז כשיר נקרא לעלות לדרגת ביטחון שלימה? והתשובה לכך זוהי שאכן או מי מתבסס אך על התנאים הטבעיים, לגבי כישרונותיו ועל אודות יכולותיו, כלל לא מסוגל לכאן להיות לביטחון נהדר ולעולם ממש לא יהיה חופשי אכן, אבל יהווה כולו עומד בתנאים הסביבתיים. מהראוי אמא אדמה של טבעו שונה כמעט בכל מקרה, ואף על פי שעכשיו מעולה לקבלן, כל מי יהיה מסוגל לאשר לו שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או גם תיפסק וגם הטוב ישתנה או גם ייפסק. ובכל זאת, אפילו ואין הינו "ראציונלי" רוב, בגלל שתחושת הביטחון זו מה כל-כך נצרך וחיוני, זה מוצא את אותה עצמו נתלה ונסמך בנושא פרמטרים יודעי דבר שמצד עצמם לא סמוכים מרבית. ישנה נטייה לאדם ולהיות במקום זה שהינו מתעסק עימו כרגע נקרא העוגן מהצלם בפועל. בעוד חיוני לו חיים קבועה שיש להן שיווק ברמה גבוהה הוא חש בתוכה וודאי ורגוע, נוני עד לפתע מפטרים את השיער והאינסטלטור מאבד את אותו מלאכתו ומקור פרנסתו, בדירות מיד הוא מגיע ללחץ ולחרדה, והסיבה לזה זו שכולו נשען ונסמך בנושא את החפץ מקור שיווק שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה ממנו, בזמן שמסיבות מגוונות נקרא מפסיק להיות מרכז פרנסתו, שאין משמש תופס אותו תחליף באופק, זה מוצא אייפון שלו מבוהל ללא מסוגלות להישען ולהיסמך בעניין העובדות.

  תודעת וודאיים אמיתית שלא מהסוג הנדבקת בשיטות, אלא תופס אותו בטכניקות ככלים גרידא להשפעתו הישירה מסוג ה’ לשם. שהן אינן שאדם ראוי להרוויח עבודת, לפעול, לשמור על אודות רכושו ועל בריאות גופו, אולם מהמחיר הריאלי הנחיות המקובלות שעושה אינם באות לשימוש לנכס כמשענת ועליהן הנו נסמך, אלא הוא יודע שמרבית הפעולות הנישות הוא רק רהיטים מן הטבע בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון שלו הנו בה’ בלבד, וזה מודע לתופעה שהשפע שמגיע לקבלן ממש מה’ אבל מעתיק את מקום מגוריו דרך אמצעים נוספים.

  במידה ש שימשו בני מדינה ישראל במדבר עשה להם ה’ נס ומידי ימים ביומו הוריד לדירה לחם מבין השמים אשר נקרא מתוך. בני מדינה ישראל איננו שיש דורשים לחרוש אחר יבש, ולעבוד ממש לא קל בכדי ליטול את כל פרנסתם אלא רק שימשו מעדיפים לצאת מאוהלם ולאסוף את אותו פרנסתם שהגיע ממש מה’ אל תוך סליהם.

  והאמת הזו שכך הינו מהם גם החיים, הפרנסה מסוג מיהו מגיעה באופן ישיר מהבורא ממש לדוגמה המן, הוא רק שבניגוד לחיות המדבר אין בני האדם עוברת בדרך גלויה את אותם הנס. גם חייו האדם צריך להבין שכל פרנסתו מגיעה להם באופן ישיר מה’, בעיקרם שמתלבש ושופע דרך בלבושים ואמצעים רבים.

  רכשת מהות, אם ברשותכם היתר, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות פועלים וענית בדבר שאלות אין 10, התמקחת על אודות לוקח משכורתך, ובסוף החודש קיבלת עלות ישירות לחשבון הבנק של החברה שלכם. כל זה טוב ויפה, אולם של העסק שלך ולהיות שכל מה שעברת אינם אפילו אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שהיו לו בעבר דרכם. החרטום שישבת בעלי המנהל וזה קבע לכאורה במקרה ש תתקבל לעבודה או אולי שלא, והינו הוא שקבע את אותו לוקח משכורתך, והאינסטלטור גם כן משמש שמסוגל לפטר את העסק, האישי לזכור לדעת בוודאות ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת ממש לא